Садржај сајта

 

___________________

Почетна

Актуелности

Рурални развој

Пословни портал

Екологија

Удружења

О пројекту

Руралне праксе

 

Остало

Контакт

Пројекти у пољопривреди - едукација > Козарство > Овчарство > Говедарство > Технологија намирница > Стандарди


Информациони системи - подршка руралном развоју


Уређују: 


             

 

Славиша Петровић,професор рачунарства и информатике

              
                                                    
 дипл.инг.  и Срђан Станимировић, дипл.инг. агрономије
 
  Досадашње активности 

 Информатичко образовање фармера 
 

Пољопривредна школа “Шуматовац”  

се налази у највећој општини нишког региона, у Алексинцу. Школа уписује и школује ђаке из целог нишког региона и граничних општина суседних региона. У њој се школују четворогодишњи образовни профили пољопривредни техничар, ветеринарски техничар и прехрамбени техничар, трогодишњи : пекар ,месар и млекар.


Делећи судбину пољопривреде региона и она наилази на велике тешкоће и дилеме у свом развоју, али и улаже велике напоре да паралелно са укупном реформом школског система и сама анализира свој положај у регионалним размерама и сходно томе, додатно и самостално креира свој развој, покушавајући да узме активно учешће у развојним процесима општине и региона. 

У том смислу, у току 2004. поједини професори, а школа и званично почетком 2005. године, се укључила у активности пројекта интегралног развоја млекарства на подручју нишког региона под називом “Река млека”. Са пројектом је школа 01.04.2005. године потписала Меморандум о разумевању, којим је дефинисано учешће појединих професора из школе у циљу усвајања методологије едукације пољопривредних произвођача кроз радионице пројекта “Река млека” . Посебан облик сарадње је био извођење ђачког пројекта под називом „Исхрана и квалитет млека“ у оквиру кога су ђаци у сарадњи са професорима и колегама из пројекта Река млека анлизирали постојећу исхрану и предлагали промене у циљу повећања производње млека. За те потребе професори школе су направили оригиналан рачунарски програм за обрачун потреба, састављање крмних смеша и балансирање оброка код крава. То и посете радионицама о фармској евиденцији и економији фарми у оквиру пројекта Река млека дали су нам идеју да би обука фармера за рад на рачунарима била од вишеструког значаја. Појава те теме у оквиру Конкурса само је потврдила наша размишљања и дефинитивно нас определила да се пријавимо за конкурс.

На јесен 2006. године школи је одобрена реализација пројекта информатичког образовања фармера који је до пролећа 2007. потпуно успешно реализован. У пројекту су учествовали фармери и у вeликом броју, и њихове супруге или ћерке, из алексиначких села Рутевца, Доњег Сухотна, Врћеновице, Лоћике, Јаковља, Малог Дреновца и Мозгова. Многи од ових фармера су у међувремену значајно унапредили производњу.

  

 

У светлу ових резултата, као и уз чињеницу да су сазрели и услови за значајно унапређење и организационе структуре фармерских удружења, као и да савремени услови пословања све јасније намећу потребу коришћења информационих технологија како у процесу производње, тако и у организацији пласмана, пројектни тим је одлучио да пројекат „Информатичко образовање фармера“ подигне на ниво предлога програма обуке, са планом да се створи могућност да се у редовним временским интервалима омогући фармерима, који нису раније учествовали у реализацији пројекта, да се пријаве и конкуришу за учешће у овој едукацији. Програм (курс) обуке био би извођен према програму који је усвојен и проверен у првобитном пројекту. У случају постојања нтересовања довољног броја фармера за више облике обуке, она би била накнадно организована.