Садржај сајта

 

___________________

Почетна

Актуелности

Рурални развој

Пословни портал

Екологија

Удружења

О пројекту

Руралне праксе

 

Остало

Контакт

 
Актуелности

Најаве

ВЕСТИ

Министарства пoљопривреде

Европска пољопривредна политика

АКТУЕЛНОСТИ У ЕУ И СВЕТУ ..

2, 3,
4,
5

У Алексинцу дефинитивно прекинут рад Подручног центра за рурални развој

Алексинац, 22.12.09

После усељења опреме за ГИС систем у просторије Подручног центра за рурални развој Алексинац, Центар је и физички коначно престао да постоји. Чланови удружења су на чистој волонтерској основи одржавали активности центра на минимуму до проналажења адекватних решења за финансирање његовог рада, а кроз контакте са пољопривредницима и другим учесницима у руралном развоју општине, као и кроз пружање ажурних информација о раду Министарства пољопривреде и акцијама везаним за рурани развој на републичком нивоу. Те активности су биле могуће док је постојала адекватна просторија за рад центра.

Губитак је утолико већи јер та просторија је постала прави мали пољопривредн центар у коме су се осмишљавали, договарали и организовали сви догађају од значаја за пољопривреду Алексинца (и не само Алексинца већ и региона у целини), у последњих годину и по дана, а који су Алексинац истакли као кључни центар догађања у пољопривреди региона.

Шта је онда разлог за овакве поступке? То ће неко морати да објасни пољопривредницима који тешком муком покушавају да поставе какве такве основе организованости и активности неопходних за унапређење своје производње и обезбеђење егзистенције својим породицама, а који, очигледно, нису заслужили да имају једну репрезентативну просторију у згради општине.

Очигледно не схватајући и не признајући значај активности центра и укупних активности на координацији руралног развоја, које су биле потпуно транспарентне и које су најбоље приказане на овом сајту, општинске власти су дозволиле да се његова активност потпуно угаси. Треба нагласити да је овај сајт и све што он приказује о активностима у пољопривреди Алексинца настао захваљујући финансијским средствима која су одвојена искључиво од стране Министарства пољопривреде, и захваљујући опреми коју је Министарство обезбедило за рад центра.

Пољопривреда Алексинца у сваком случају нема довољну подршку локалних власти. Искоришћених 10 од 20 хиљада ЕУ у Фонду пољопривреде и два стручњака нису довољна подршка пољопривреди општине од 70.000 становника у којој две трећине становника егзистенцијално зависи од пољопривреде. Град Ниш има мање пољопривредних површина, мање пољопривредног становништва, дупло мање стоке у селима, али о њима се брине Управа за пољопривреду са 18 запослених.

И коначно док се региони и општине Србије интензивно припремају за конкурисање за пројекте из предприступних фодова ЕУ, Алексинац је сам свео на минимум могућност да конкурише за ова средства. Удружење у овом случају нема формално-правне могућности да помогне, а вредни и способни алексиначки пољопривредници нису заслужили да им се укидају права на будућност и развој. Оно што је сигурно, и поред свих настојања Удружења, квалитетан стручни рад са пољопривредницима Алексинца биће до даљег значајно ограничен. Ово, на жалост, може значајно да поремети и одложи укупне развојне пројекте у региону у којима је Алексинац незаобилазна карика. (AVM P)