Садржај сајта

 

___________________

Почетна

Актуелности

Рурални развој

Пословни портал

Екологија

Удружења

О пројекту

Руралне праксе

 

Остало

Контакт

 

AgroVetManagement Project

 

www.avm.rs

 

 

удружење, у сарадњи са Фондом за развој пољопривреде Алексинца, Управом за пољопривреду и развој села града Ниша и стручњацима разних профила који раде на пословима од значаја за рурални развој Нишавског региона и Србије у целини.

  • покреће овај сајт као радну верзију будућег сајта који треба да обједини све релевантне податке о руралним подручјима региона источне и јужне Србије, као и о пољопривредној производњи и удружењима и задругама која се баве пољопривредном производњом, али и о свим осталим активностима које значајно доприносе развоју привреде и квалитету живота у руралним срединама.  Заједно са другим стручњацима из региона тражићемо одрживи модел прикупљања, анализе и дистрибуције података неопходних за повећање ефикасности управљања развојним процесима у локалним руралним срединама југа Србије, али и Србије у целини.
  • Сајт је истовремено и истраживачки пројекат који треба да помогне у индентификацији одрживих модела развоја ових руралних заједница , као и чинилаца који могу одлучујуће да утичу на ове процесе
  • Сајт по свом садржају представља својеврсни приказ визије и мисије Удружења, али и укупног рада на руралном развоју региона источне и јужне Србије. У његовом садржају се виде план и програм активности, а по нашем виђењу, попуњавање његовог садржаја (www.avm.rs) представља непосредан радни задатак чија реализација може довести до потпуне координације и стварања одрживог модела руралног развоја у региону.
  • Он треба да постане и место сусрета људи који желе да допринесу развоју наших руралних средина, али и место сусрета са људима који шансу за своје успешно пословање налазе у озбиљној, стандардизованој и обједињеној понуди пољопривредних произвођача региона и локалних руралних заједница. 
  • Позивамо, истовремено, стручњаке свих профила да се придруже нашем Удружењу, као и да се укључе у израду пројектних идеја и пратеће литературе неопходне за едукацију, али и спецификацију појединих производних процеса и њихово усаглашавање са савременим светским стандардима.
  • У току израде сајт ће бити доступан јавности и свим добронамерним сугестијама које треба да допринесу његовој функционалности.

***

Информациони системи - подршка руралном развоју

Стандарди


 

Александра Брзаковићдипл.инг. агрономије, Ниш

председник Удружења:

Зоран Јакшић, др вм, Сокобања-Алексинац

подпредседник Удружења, главни уредник и администратор сајта

Filip Boone, представник Удружења у Бриселу и саветник за европска питања

Чланови

Статут Удружења

 

Досадашње активности

Уредништво сајта: Зоран Јакшић (AVM P, Сокобања), Александра Брзаковић (Управа за пољопривреду - Ниш), Filip Boone (AVM P, Brussels), Иван Павловић (Управа за пољопривреду - Ниш), Радомир Стојановић (Фонд за развој пољопривреде - Алексинац), Влада Крстић , (одсек за привреду општине Сврљиг), Славиша Петровић (ПШ "Шуматовац"), Драгослав Ристић (ОТИС, Алексинац), Љупка Сантаи (AVM P, Сокобања), Јелица Петровић (ПСС Ниш), Јасна Илиеска (ВА "Булевар", Ниш), Никодија Велинов (AVM P, Димитровград)

 

Сви који желе да узму учешће у изради сајта у сваком тренутку су добродошли.

У прилозима се налазе слике крава рекордерки код којих је млечност после програма едукације подигнута на 30-40 литара на максимуму (Ниш, Алексинац, Сокобања - сименталке - изложба 2007.), т.ј до 40- 50 литара код холштајнки (Ниш, Алексинац, Сокобања).  Посао у овој области, међутим,  није ни издалека завршен. Он је у ствари тек започет. Доказано је да је могуће постићи максималне млечности у нашим крајевима, без обзира на услове смештаја, али сада предстоји рад на постизању укупних стандарда производње, као и на постизању масовности у њиховој примени. 

*** За обраду стручних тема из појединих области, док се у већој мери не буду укључили стручњаци из региона, користићемо тематске линкове других саветодавних служби и стручних сајтова.

 

 

 

 

 

*** Сви документи и све пројектне идеје приказани на овом сајту су слободни за коришћење без ограничења.